Kirjanpito ja tilinpäätös
Kirjanpito ja tilinpäätös

Nimeämme jokaiselle asiakkaalle asiakasvastuullisen kirjanpitäjän, joka huolehtii, että asiakkaan kirjanpito on kuukausittain ajan tasalla. Näin asiakkaan on helppo seurata tuloksen kehitystä jo ennen tilinpäätöstä. Hoidamme kirjanpidon täsmällisesti ja vastaamme viranomaisilmoituksista annetussa aikataulussa. Hoidamme myös asiantuntevasti verotukseen liittyvät erityiskysymykset.

Suunnittelemme tarvitsemasi palvelukokonaisuuden yhdessä kanssasi, jolloin voit keskittyä liiketoimintaasi.

Reaaliaikainen sähköinen taloushallinto ja maksuliikenne
Reaaliaikainen sähköinen taloushallinto ja maksuliikenne

Hoidamme asiakkaan puolesta sähköisesti ja reaaliaikaisesti

 • Laskutuksen ja myyntisaatavien seurannan
 • Ostolaskujen vastaanoton ja käsittelyn
 • Pankkitiliotteet ja maksuliikenteen

Käytössämme on web-pohjainen taloushallintosovellus, jonka avulla asiakas pääsee reaaliaikaisesti tarkastelemaan yrityksen saapuvia ja lähteviä maksuja, rahatilannetta sekä tuloksen- ja kassavirran kehittymistä. Käsittelemme ostolaskut sähköisesti, joten asiakas pääsee joustavasti hyväksymään laskuja ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelukokonaisuudet voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeen mukaan.

Palkkahallinto
Palkkahallinto

Henkilökunnallamme on laaja osaaminen eri toimialojen palkkahallinnosta ja työehtosopimuksista. Palkkahallinnon saat meiltä kokonaisuutena, hoidamme puolestasi mm. ennakonpidätykset, lomapalkat, lakisääteiset maksut, kausiveroilmoitukset ja vuosi-ilmoitukset.

Controller ja CFO-palvelut
Controller ja CFO-palvelut

Asiakkaalla on joustavasti käytettävissä pitkän ja monipuolisen kokemuksen omaavat ammattilaiset, jotka hallitsevat myös kansainvälisten konsernien erityistarpeet. Todellinen apu yrityksen nykytilanteen kartoittamisessa ja ennen kaikkea tulevaisuuden hahmottamisessa, paitsi numeroiden, myös operatiivisen toiminnan kannalta katsottuna. Laadimme asiakkaalle mm. konsernitilinpäätökset, kassavirtalaskelmat sekä erilaiset johdon tarvitsemat raportit, budjetit ja ennusteet.

Kirjanpito on ikkuna tulevaisuuteen.

Asiakkaan muistilista

Asiakkaan muistilista 2019

Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2019 (2018)

 • kilometrikorvaukset oman auton käytöstä 0,43 €/km (0,42 €/km)
 • kotimaan päiväraha
  • kokopäiväraha 42 € (42 €)
  • osapäiväraha 19 € (19 €)
  • ulkomaan päiväraha
  • ateriakorvaus enimmillään 10,50 € (10,50 €)

Työeläkemaksut palkoista 2019 (2018)

 • Työnantajan eläkevakuutusmaksut
  • palkkasummasta, joka on enintään 2 083 500 € 25,2 % (palkkasumma enintään 2 044 500 € 25,1 %)
  • palkkasummasta, joka on yli 2 083 500 € 25,3 % (palkkasumma 2 044 500 € 25,1 %)
  • tilapäisen työnantajan maksu 25,3 % (25,1 %)
  • TyEL-ansion alaraja 58,27 €/kk (58,19 €/kk)
 • Työntekijän eläkevakuutusmaksut
  • 17-52-vuotiaan maksu 6,75 % (6,35 %)
  • 53-62-vuotiaan maksu 8,25 % (7,85 %) (siirtymäsäännös 2017-2025)
  • 63-67-vuotiaan maksu 6,75 % (6,35 %)
 • YEL
  • 18-52-vuotiaan maksu 24,1 % (24,1 %)
  • 53-62-vuotiaan maksu 25,6 % (25,6 %) (siirtymäsäännös vuonna 2017-2025)
  • 63-67-vuotiaan maksu 24,1 % (24,1 %)

Sosiaalivakuutusmaksut palkoista 2019 (2018)

 • Työnantajan sairasvakuutusmaksu: 0,77 % (0,86 %)
 • Työnantajan työttömyysvakuutusmaksut
  • palkkasummasta, joka on enintään  2 086 500 € 0,50 % (enintään 2 083 500 € 0,65 %)
  • palkkasumman osasta, joka ylittää  2 086 500 € 2,05 % (2 083 500 € 2,60 %)
 • Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 1,5 % (1,9 %)
 • Tapaturmavakuutusmaksu vaihtelee tapaturmariskin ja vakuutusyhtiön mukaan, keskimäärin 0,8 % (0,8 %)
 • Ryhmähenkivakuutusmaksu on keskimäärin 0,07 % (0,07 %)

Arvonlisäverot

 • yleinen verokanta 24 %
 • alennetut verokannat
  • elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut 14 %
  • kirjat, tilatut sanoma- ja aikakauslehdet, lääkkeet, liikuntapalvelut, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, tekijän taide-esineiden myynti ja kaikkien taide-esineiden maahantuonti, tekijänoikeuskorvaukset 10 %

Luontoisetujen verotusarvot 2019 (2018)

 • puhelinetu 20 €/kk (20 €/kk)
 • ravintoetu 6,60 €, kun välittömät kustannukset ja alv välillä 6,60-10,50 € (6,50 €, välittämät kustannukset ja alv välillä 6,50-10,40 €)
 • ruokailulipuke nimellisarvosta 75 %, nimellisarvo 6,60-10,50 € (nimellisarvo 6,50-10,40 €)

Määräpäivät 2019

 • kausiveroilmoitus
  • sähköinen 12.päivä
 • verotiliverojen maksupäivä 12.päivä
 • yhteenvetoilmoitus myynneistä EU-maihin 20.päivä
 • palkkatietojen vuosi-ilmoitus 31.1. (sähköisenä 3.2.)
 • osinkojen vuosi-ilmoitus 31.1. (sähköisenä 3.2.)
 • veroilmoitus
  • liikkeen- ja ammatinharjoittajat 2.4.
  • elinkeinoyhtymä 2.4.
  • maatalouden harjoittaja ja metsätalous 28.2.
  • osakeyhtiö ja muut yhteisöt (tilikausi päättynyt 31.12.) 30.4.