Vision och kunnande

Till din tjänst har du toppexperter inom branschen. Vår expertis bygger på fortgående utbildning, en mångsidig branschportfölj och djup erfarenhet inom ekonomiförvaltningens sektorer.

Vi sköter de uppgifter som ekonomiavdelningen i ditt företag har, antingen helhetsmässigt eller endast den lagstadgade grundbokföringen. Med moderna verktyg är ditt företags ekonomiförvaltning alltid i realtid och med hjälp av elektronisk ekonomiförvaltning kan vi ha både lokalt och riksomfattande samarbete med inriktning på framtiden.

Head Balance Oy
Kasarmintie 13D (2.våning)
90130 Oulu
+358 20 1432 380
tilitoimisto@headteam.com

 

 

Pekka Sipola
Pekka Sipola
Tfn +358 40 546 8090
pekka.sipola@headteam.com
Medarbetare hos Head Balance sedan 2010
Utbildning: EM

Head Invest Oy, CEO sedan 2017
Head Invest Oy, ekonomidirektör 2011- 2017
Head Invest Oy, ekonomichef 4 år
Koncernen Oulun Seudun Sähkö, ekonomichef 2 år
Herman Andersson Oy, ekonomichef 5 år
Bokföringsbyråföretagare 6 år

Nina Härkönen
Verkställande direktör
Nina Härkönen
Verkställande direktör
Tfn +358 20 1432 386
nina.harkonen@headteam.com
Medarbetare hos Head Balance sedan 2002
Utbildning: tradenom
Henna Timoska
Bokförare
Henna Timoska
Bokförare
Tfn +358 20 1432 303
henna.timoska@headteam.com
Medarbetare hos Head Balance sedan 2014
Utbildning: EM
Veera Paldanius
Bokförare
Veera Paldanius
Bokförare
Tfn. +358 20 1432 385
veera.paldanius@headteam.com
Medarbetare hos Head Balance sedan 2016
Utbildning: EM
Noora Härkönen
Bokförare
Noora Härkönen
Bokförare
Tfn. +358 20 1432 384
noora.harkonen@headteam.com
Medarbetare hos Head Balance sedan 2017
Utbildning: tradenom
Jaakko Lotvonen
Bokföringsassistent
Jaakko Lotvonen
Bokföringsassistent

jaakko.lotvonen@headteam.com
Medarbetare hos Head Balance sedan 2017
Utbildning: EM student