Från enpersonsföretag till internationella koncerner

Våra kunder i olika storlekar kommer från rätt så varierande branscher. Ravintola Uusi Seurahuone och Petrellin Saluuna är exempel på mindre företag inom restaurangbranschen. Större företag inom teknologibranschen är till exempel Specim, som utvecklar hyperspektrala kameror, och Green Building Partners Oy, som inriktar sig på hållbart byggande. På koncernnivå ansvarar vi för ekonomiförvaltningen för Head Invest och dess företag.

“Hos Head Balance har även bokföringen ett ansikte – man möts inte bara av en telefonväxel och e-post. Därför är servicen alltid ypperlig och snabb.”

- Tommi Tuhkanen, verkställande direktör, Ravintola Uusi Seurahuone

“Det är enkelt att följa med kostnaderna, när jag ser dem i bokföringen reellt på fakturanivå. Den ekonomiska situationen i realtid kan kontrolleras fastän dagligen, oberoende av tid och plats. Det går behändigt att godkänna inköpsfakturorna i Fivaldi och efter godkännandet sköter bokföringsbyrån resten. Från Head Balance får jag riktig nyckelfärdig ekonomiförvaltningsservice.”

- Matti Verkasalo, verkställande direktör, Ceruus Oy

“Ninas yrkesskicklighet och sakkunskap inom lönehantering och frågor som rör kollektivavtal har varit till oersättlig hjälp. Det nätbaserade lönesystemet har gett mervärde till vårt samarbete och även det att lönebeskeden skickas per e-post, är en välkommen tjänst för medarbetarna.”

- Kaisu Kivioja, CFO, Proventia Group Oy

“När fakturorna är på nätet, blir det tid över från pappersarbetet för själva affärsverksamheten. Jag behöver inte själv sköta om betalningen av fakturorna och förfallodagar, utan jag kan se till att vi åstadkommer försäljning och att projekten sköts. Jag skulle inte återgå till det gamla systemet med fakturapärmar.”

- Keijo Leppävuori, verkställande direktör, Green Building Partners Oy