Från enpersonsföretag till internationella koncerner

Våra kunder i olika storlekar kommer från rätt så varierande branscher. Ravintola Uusi Seurahuone och Petrellin Saluuna är exempel på mindre företag inom restaurangbranschen. Större företag inom teknologibranschen är till exempel Specim, som utvecklar hyperspektrala kameror, och Green Building Partners Oy, som inriktar sig på hållbart byggande. På koncernnivå ansvarar vi för ekonomiförvaltningen för Head Invest och dess företag.

“Hos Head Balance får vi flexibel och personlig service. Johanna kommer till oss och vi kan således använda vår egen programvara. Speciellt uppskattar vi kunnandet inom bokföring för internationella koncerner.”

- Sinikka Fabritius, CFO, Ginolis Oy

“Jag kontaktar alltid samma person. Då kan jag lita på att mitt företag och dess verksamhet är i kunniga händer. Vid behov sköter de också koncernbokslutet. ”

- Kari Tiainen, verkställande direktör, Motorman Oy

“Ninas yrkesskicklighet och sakkunskap inom lönehantering och frågor som rör kollektivavtal har varit till oersättlig hjälp. Det nätbaserade lönesystemet har gett mervärde till vårt samarbete och även det att lönebeskeden skickas per e-post, är en välkommen tjänst för medarbetarna.”

- Kaisu Kivioja, CFO, Proventia Group Oy

“En utkontrakterad ekonomidirektör kompletterar vår ledning med den erfarenhet som denne för med sig från många olika branscher. I praktiken svarar Pekka och Johanna för CFO-tjänsterna. Deras mångsidiga erfarenhet och vision har en viktig plats i Specims ledningsgruppsarbete. Med CFO-tilläggstjänsten kan grundbokföringen utnyttjas vid uppgörandet av prognoser och scenarier. Det är en viktig hjälp i planeringen av affärsverksamheten och finansieringen samt vid strukturaffärer. Tjänsterna används endast efter behov antingen som ett långvarigt kompanjonskap eller i enskilda projekt.”

- Georg Meissner, verkställande direktör, Specim Oy

“Hos Head Balance har även bokföringen ett ansikte – man möts inte bara av en telefonväxel och e-post. Därför är servicen alltid ypperlig och snabb.”

- Tommi Tuhkanen, verkställande direktör, Ravintola Uusi Seurahuone

“Trevligt och enkelt sätt att sköta lagstadgade ärenden. Vid behov hjälper Hanna-Kaisa oss också med företagets skatteplanering och i andra komplicerade situationer.”

- Jaakko Karjalainen, verkställande direktör, OP Jasto Oy

“Det är enkelt att följa med kostnaderna, när jag ser dem i bokföringen reellt på fakturanivå. Den ekonomiska situationen i realtid kan kontrolleras fastän dagligen, oberoende av tid och plats. Det går behändigt att godkänna inköpsfakturorna i Fivaldi och efter godkännandet sköter bokföringsbyrån resten. Från Head Balance får jag riktig nyckelfärdig ekonomiförvaltningsservice.”

- Matti Verkasalo, verkställande direktör, Ceruus Oy

“När fakturorna är på nätet, blir det tid över från pappersarbetet för själva affärsverksamheten. Jag behöver inte själv sköta om betalningen av fakturorna och förfallodagar, utan jag kan se till att vi åstadkommer försäljning och att projekten sköts. Jag skulle inte återgå till det gamla systemet med fakturapärmar.”

- Keijo Leppävuori, verkställande direktör, Green Building Partners Oy