Bokföring och bokslut
Bokföring och bokslut

Vi utser en kundansvarig bokförare för varje kund. Bokföraren sköter om att kundens bokföring är uppdaterad varje månad. På det här viset kan kunden enkelt följa med resultatutvecklingen redan innan bokslutet. Vi sköter bokföringen noggrant och ansvarar för myndighetsanmälningar inom given tidtabell. Vi sköter också sakkunnigt specialfrågor som rör beskattning.

Tillsammans med dig planerar vi det tjänstekoncept som du behöver, varvid du kan fokusera på din affärsverksamhet.

Elektronisk ekonomiförvaltning i realtid och betalningsrörelse
Elektronisk ekonomiförvaltning i realtid och betalningsrörelse

För kundens räkning sköter vi elektroniskt och i realtid

  • Fakturering och uppföljning av kundfordringar
  • Mottagning och hantering av inköpsfakturor
  • Bankkontoutdrag och betalningsrörelse

Vi använder en webbaserad applikation för ekonomiförvaltning, med vilken kunden i realtid kan granska företagets inkommande och avgående betalningar, penningsituation samt resultatutvecklingen och kassaflödets utveckling. Vi hanterar inköpsfakturorna elektroniskt och kunden kan således flexibelt godkänna fakturor, oberoende av tid och plats. Tjänstekoncepten kan skräddarsys efter kundens behov.

Lönehantering
Lönehantering

Vår personal har bred kunskap om lönehantering och kollektivavtal inom olika branscher. Vi erbjuder dig lönehantering som en helhet, där vi för din räkning sköter bl.a. förskottsinnehållning, semesterlöner, lagstadgade avgifter, periodskatteanmälningar och årsanmälningar.

Controller och CFO-tjänster
Controller och CFO-tjänster

Kunden har flexibel tillgång till experter med lång och mångsidig erfarenhet. Experterna är också insatta i internationella koncerners specialbehov. En verklig hjälp vid kartläggning av företagets nuläge och framförallt för att gestalta framtiden både när det gäller siffror och med tanke på den operativa verksamheten. För kunden gör vi upp bl.a. koncernbokslut, kassaflödeskalkyler samt olika rapporter, budgeter och prognoser som ledningen behöver.

Bokföring är ett fönster mot framtiden.